AVG

Datum: 
25 september, 2018 - 09:29

Geacht lid,

Ongetwijfeld hebben jullie recentelijk wel eens gehoord van de nieuwe Privacywet voor o.a. voetbalverenigingen. Voluit : Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens(AVG).

Wat slaan we op, waarvoor wordt het gebruikt en hoe kun je gegevens inzien, wijzigen en verwijderen.

Precies daar gaat het om, het beschermen van de gegevens die je bij inschrijving als lid hebt verstrekt en die noodzakelijk zijn om te kunnen voetballen.

Deze gegevens(data) worden door onze leden -en financiele administrateurs verwerkt in Sportlink ten behoeve van de KNVB en de vereniging (contributie) en dan ben je gerechtigd om voor de vereniging te voetballen.

Met Sportlink hebben wij overigens een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten met daarin ook waarborgen voor jouw privacy.

De nieuwe Prvacywet geeft je de volgende rechten:

Het recht van inzage in door jouw verstrekte gevens

Het recht op rectificatie, verbetering van onjuiste of onvolledige gevens

Het recht om vergeten te worden na 2 jaar als je gestopt bent bij Nieuw Borgvliet worden je gegvens niet meer bewaard

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens als je bij voorbeeld naar een andere vereniging wil

Het recht van bezwaar als je het niet eens bent met de wijze waarop de vereniging met jouw gevens omgaat

De vereniging zal zonder jouw toestemming nooit gegevens verstrekken aan derden als overheden, leveranciers etc.

Op de site van de vereniging zal het Privacyprotocol van RKVV Nieuw Borgvliet worden geplaatst waarin bovenstaande uitgebreider is beschreven. Deze kunt u vinden als bijlage bij dit artikel. 

Foto’s

Foto’s , films, video’s van elftallen en wedstrijden zijn toegestaan met de kanttekening dat als het om leden onder de 16 jaar gaat, ouders vooraf toestemming moeten geven. Onder de toestemming wordt ook begrepen het plaatsen op de website van de vereniging.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Albert Martens, secretaris RKVV Nieuw Borgvliet
Vossenpad 9 4614 ET Bergen op Zoom
Tel.0164- 26 58 56 /06-30730457
Email: martensvangils@yahoo.com

PS
Als je vragen hebt, kun je altijd terecht bij Albert Martens

BijlageGrootte
model privacy protocol sportclubs.pdf208.9 KB