Contributie

RKVV Nieuw Borgvliet

Procedure contributie seizoen 2016 / 2017
Bij de jaarvergadering in december 2015 is de contributie voor het  seizoen 2016 / 2017  (juli’16 t/m juni’17) als volgt vastgesteld:
 

  *   Pupillen    €  101,-- per seizoen of €  8,41 per maand  
  *   Junioren    €  115,-- per seizoen of €  9,58 per maand    
  *  Senioren    €  170,-- per seizoen of €  14,17 per maand               
  *  Niet spelende 
‚Äč     leden
   €   25,-- per seizoen

Inschrijfgeld 
Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld:

  *  Pupillen    €  7,50
  *  Junioren    € 10,-- 
  *  Senioren    € 15,--

Het inschrijfgeld wordt automatisch geïnd bij de 1e contributiebetaling.
 
Machtiging automatische incasso
Voor betaling van de contributie dient een machtiging voor automatische incasso te worden afgegeven. Op deze manier wordt de contributie maandelijks afgeschreven. Indien geen machtiging voor automatische incasso wordt afgegeven is vooruitbetaling voor het gehele seizoen verplicht.
De inning van de contributie gebeurt over 12 maandelijkse termijnen door middel van automatische incasso (met ingang van juli ’16).
Betaling voor het gehele seizoen dient vooruit te gebeuren. Daartoe worden begin oktober ’16 de facturen verzonden.