Club van 50

De “Club van 50” is een groep mensen die R.K.v.v. Nieuw Borgvliet een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,- doneren. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de “Club van 50”, besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, maar het geld kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een bijdrage voor een bloemstukjes in de kantine, misschien een nieuw scorebord of terrasmeubels.
Wat krijgt u hiervoor terug?
• Vermelding van uw naam op het bord in onze kantine
• Vermelding van uw naam op de website van R.K.v.v. Nieuw Borgvliet
• Eeuwige dankbaarheid en roem
Wie kan er lid worden van de Club van 50?
Iedereen! Denk hierbij aan de leden en oud-leden van R.K.v.v. Nieuw Borgvliet, maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen een ieder die R.K.v.v. Nieuw Borgvliet een warm hart toedraagt.
Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?
Elke donateur mag met een suggestie komen waar het geld aan besteed kan worden. In overleg met het bestuur zal bepaald worden waar de gelden naar toe gaan. Op de jaarlijks ledenvergadering zal een overzicht van inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd.
Hoe kan je lid worden?
Je kunt lid worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren in het clubgebouw van R.K.v.v. Nieuw Borgvliet of via clubvan50@nieuwborgvliet.nl
Wil je weten wie jou voorgingen als lid van “Club van 50”, kijk dan hieronder of het bord in de kantine.

Lidmaatschap

  • Club van 50 leden hoeven niet lid te zijn van R.K.v.v. Nieuw Borgvliet.
  • Incasso nieuwe leden per jaar tegelijk met de incassomomenten van de jaarcontributie.
  • Vanaf moment van aanmelding (ongeacht het tijdstip) ben je voor dat seizoen het volle bedrag van € 50,- verschuldigd.
  • Omstreeks maart krijgen leden het verzoek om suggesties te doen omtrent het bestedingsdoel(en) van dat seizoen.
Besluitvorming omtrent bestedingsdoel wordt gedaan door het bestuur en bekend gemaakt op de voorjaars-ALV.
  • Club van 50 leden hebben geen stemrecht op de ALV (tenzij je lid bent van R.K.v.v. Nieuw Borgvliet).
  • Men blijft automatisch lid totdat men zelf opzegt.
  • Opzegging schriftelijk of door een e-mail aan clubvan50@nieuwborgvliet.nl voor het begin van het nieuwe seizoen aan ,
 
© Copyright - R.K.V.V. Nieuw Borgvliet